YouBeauty
185 Madison Avenue, 7F1, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10016

YouBeauty FOREO Επίσημοι κανόνες και όροι ("Επίσημοι κανόνες")

ΟΧΙ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή ΚΕΡΔΙΣΗ. ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΑΥΞΟΥΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ.

1. Επιλεξιμότητα. Το YouBeauty Giveaway (το "Giveaway") είναι ανοιχτό στους νόμιμους κατοίκους των ΗΠΑ που είναι τουλάχιστον 18 ετών κατά τη στιγμή της εισόδου. Οι υπάλληλοι της YouBeauty (ο «Χορηγός»), οι εταιρείες γονέων τους, οι θυγατρικές, οι θυγατρικές και οι αντιπρόσωποί τους, καθώς και τα μέλη της οικογένειας και του νοικοκυριού που είναι μέλη της οικογένειας και του νοικοκυριού δεν είναι επιλέξιμα. Το Giveaway υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς και είναι άκυρο όταν απαγορεύεται από το νόμο.2. Συμφωνία με τους κανόνες. Με την καταχώρηση στο Giveaway συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε πλήρως και άνευ όρων από τους Επίσημους Κανόνες και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Χορηγού, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο παρόν. Επιπλέον, συμφωνείτε να αποδεχτείτε τις αποφάσεις του Χορηγού, ως τελικές και δεσμευτικές, καθώς σχετίζονται με το περιεχόμενο του Giveaway.

3. Περίοδος. Οι συμμετοχές θα γίνονται αποδεκτές από τις 20 Οκτωβρίου 2015 Ανατολικής Τυποποίησης ("EST") και θα λήγουν στις 20 Νοεμβρίου 2015 στις 11:59 μ.μ. EST ("Ημερομηνία Τέλους"). Το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα από την Ημερομηνία Τέλους.

4. Είσοδος. Το Giveaway μπορεί να εισαχθεί συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που μπορεί να βρεθεί στο www.youbeauty.com. Προκειμένου η εγγραφή να είναι επιλέξιμη για την κλήρωση, πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής. Καταχωρίζοντας το Giveaway, επιβεβαιώνετε ότι πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις και ότι έχετε διαβάσει και συμμορφωθείτε με τους Κανονισμούς και την Πολιτική απορρήτου του Χορηγού. Με τη συμμετοχή σας σε αυτό το Giveaway, συμφωνείτε να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας με το FOREO που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι συμμετοχές που δεν είναι πλήρεις ή δεν συμμορφώνονται με τους Επίσημους Κανόνες ή τις προδιαγραφές μπορούν να αποκλειστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού. Επιτρέπεται μόνο μία είσοδος ανά άτομο. Ο Χορηγός έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο που παρεμποδίζει ή επιχειρεί να παραβιάσει τη διαδικασία εισόδου ή τη λειτουργία της Giveaway ή της ιστοσελίδας ή παραβιάζει τους Επίσημους Κανόνες και να ακυρώσει καταχωρήσεις για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, (i) πολλαπλές καταχωρήσεις από τον ίδιο χρήστη από διαφορετικές διευθύνσεις IP, (ii) πολλαπλές καταχωρήσεις από τον ίδιο υπολογιστή σε σχέση με αυτές που επιτρέπονται από τους κανόνες Giveaway. ή (iii) τη χρήση bots, μακροεντολών ή σεναρίων ή άλλων τεχνικών μέσων για την είσοδο.5. Βραβείο. Το βραβείο είναι η επιλογή του Νικητή είτε μιας βουρτσάς περιποίησης επιδερμίδας FOREO Luna είτε μιας οδοντόβουρτσας FOREO Issa σιλικόνης (το "Βραβείο"). Οι πιθανότητες νίκης σας εξαρτώνται από τον συνολικό αριθμό των εισερχομένων εγγραφών. Η κατά προσέγγιση αξία λιανικής ("ARV") του βραβείου είναι $ 199, το ARV του συνολικού πακέτου βραβείων είναι $ 199. Οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το Έπαθλο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των ομοσπονδιακών, κρατικών και τοπικών φόρων αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Νικητή. Δεν επιτρέπεται μεταφορά, ισοδύναμα μετρητών ή αντικατάσταση του Βραβείου. Ο χορηγός, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού, μπορεί να αντικαταστήσει το Βραβείο με ένα ίσο ή μεγαλύτερο ποσό. Η αποδοχή του βραβείου αποτελεί άδεια για τον Χορηγό να χρησιμοποιήσει το όνομα, την ομοιότητα και την εγγραφή του νικητή για λόγους διαφήμισης και εμπορίου χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.

6. Επιλογή και ειδοποίηση του νικητή. Θα υπάρχει ένας νικητής που επιλέγεται σε τυχαίο σχέδιο υπό την επίβλεψη του FOREO. Η ημερομηνία του σχεδίου θα είναι η επόμενη ημέρα μετά την Ημερομηνία λήξης του Giveaway. Οι πιθανότητες νίκης σας εξαρτώνται από τον αριθμό των εγγραφών που έχετε λάβει. Ο Νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το FOREO στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική του φόρμα συμμετοχής εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών μετά την επιλογή του νικητή. Καταχωρίζοντας το Giveaway, συμφωνείτε με αυτή την ειδοποίηση. Ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία του νικητή να λάβει προειδοποίηση για τη νίκη αν η αποτυχία οφείλεται στο ανεπιθύμητο spam, στη ρύθμιση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή σε άλλες ρυθμίσεις ασφαλείας που εμποδίζουν τον νικητή να λάβει το email ειδοποίησης του νικητή ή στην ανεπιθύμητη ή μη μη λειτουργικές πληροφορίες επικοινωνίας. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους επιλεγμένους νικητές, δεν είναι επιλέξιμες ή αποτύχουν να διεκδικήσουν το βραβείο εντός 15 ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης νικητή, το Βραβείο μπορεί να καταπέσει και ένας εναλλακτικός νικητής μπορεί ή όχι να επιλεγεί. Η παραλαβή από τον νικητή του βραβείου που προσφέρεται σε αυτό το Giveaway εξαρτάται από τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε και όλους τους ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους και κανονισμούς. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ) θα οδηγήσει σε απογοήτευση αυτού του νικητή ως νικητή του δίδυμου δελτίου και ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΙΚΗΤΗΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ.7. Δικαιώματα που χορηγεί εσείς. Καταχωρίζοντας αυτόν τον διαγωνισμό κατανοείτε ότι ο Χορηγός ο καθένας που ενεργεί για λογαριασμό του Χορηγού ή των αντίστοιχων δικαιοδόχων, διαδόχων και εκχωρητών του θα έχει το δικαίωμα, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, χωρίς άλλη ειδοποίηση, επανεξέταση ή συγκατάθεση για την εκτύπωση, δημοσίευση, και να χρησιμοποιείτε, παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό ή εφεξής στο διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο, την είσοδό σας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της καταχώρησης και του ονόματος, του πορτρέτου, της εικόνας, της φωνής, της ομοιότητας, της εικόνας ή των δηλώσεων σχετικά με το Giveaway και των βιογραφικών πληροφοριών όπως οι ειδήσεις, η δημοσιότητα ή η πληροφόρηση και για το εμπόριο, τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και τους διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς άλλη αποζημίωση.

8. Ακύρωση. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει το Giveaway σε περίπτωση απάτης, διαφθοράς ή τεχνικών δυσχερειών που εμποδίζουν τη σωστή διαχείριση του Giveaway. Σε περίπτωση ακύρωσης, δεν θα απονεμηθούν βραβεία που δεν έχουν ζητηθεί.

9. Ζημιές. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο από οποιονδήποτε συμμετέχοντα που υπονομεύει σκόπιμα τη νόμιμη λειτουργία της ιστοσελίδας του Χορηγού ή τη νόμιμη λειτουργία του Giveaway.

10. Newsletter. Εισάγοντας το Giveaway συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιοδικά από τον Χορηγό. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτής της επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο.

11. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ τον ΧΟΡΗΓΟΣ, τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, τους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, τους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ και τους υπαλλήλους, από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, ΖΗΜΙΩΝ Ή ΕΥΘΥΝΗΣ οποιασδήποτε φύσης, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, τις οποίες μπορώ να υποφέρω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος ως αποτέλεσμα της (i) συμμετοχής μου στην παρούσα προσφορά. (ii) Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΟΥ. (iii) το βραβείο, την αποδοχή, τη χρήση ή την παραβίαση οποιουδήποτε βραβείου. (IV) τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της δυσλειτουργίας οποιουδήποτε υπολογιστή, καλωδίου, δικτύου, υλικού ή λογισμικού. (V) τη μη διαθεσιμότητα ή την απροσπέλαση οποιωνδήποτε μεταδόσεων ή τηλεφωνικής ή διαδικτυακής υπηρεσίας · (VI) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εισόδου ή της Προώθησης, (VII) ηλεκτρονικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαχείριση της Προσφοράς ή την επεξεργασία των καταχωρήσεων. Συμφωνώ επίσης να αποζημιώσω και να απαλλάξω τον Χορηγό και τους συγγενείς του, τους ιδιοκτήτες, τους εκπροσώπους, τους πράκτορες και τους υπαλλήλους, από οποιεσδήποτε αξιώσεις, αποζημιώσεις ή έξοδα που προκύπτουν από ή συνδέονται με το Βραβείο ή την Προσφορά. Δέχομαι το Βραβείο "όπως είναι" και κατανοώ ότι ο Χορηγός δεν έχει προβεί σε καμία εγγύηση, εκπροσώπηση ή εγγύηση για το Βραβείο.

12. Διαφορές. Αυτό το Giveaway διέπεται από τους νόμους της Νέας Υόρκης, χωρίς σεβασμό των διωγμένων διδαγμάτων. Ως προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτό το Giveaway, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι όλες οι διαφορές που δεν μπορούν να επιλυθούν μεταξύ των συμβαλλομένων και οι αιτίες των ενεργειών που προκύπτουν από ή συνδέονται με αυτό το Giveaway θα επιλυθούν ξεχωριστά, χωρίς να στραφούν σε οποιαδήποτε μορφή κατηγορικής δράσης, αποκλειστικά ενώπιον δικαστηρίου που έχει τη δικαιοδοσία της στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, σε οποιαδήποτε τέτοια διαφωνία, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στον συμμετέχοντα να αποκτήσει βραβεία και παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για την διεκδίκηση επιζήμιων, παρεπόμενων ή επακόλουθων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, πέραν των πραγματικών εξόδων του συμμετέχοντος (δηλαδή το κόστος που συνδέεται με την είσοδο σε αυτό το Giveaway) και ο συμμετέχων παραιτείται περαιτέρω από όλα τα δικαιώματα για πολλαπλασιασμό ή αύξηση των ζημιών.

13. Πολιτική απορρήτου. Εισάγοντας αυτό το Giveaway συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου του Χορηγού που μπορείτε να ελέγξετε κάνοντας κλικ εδώ.

14. Λίστα νικητών. Για τα ονόματα των νικητών, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και στη γραμμή θέματος του τύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Request List List".

15. Χορηγία πληροφοριών επικοινωνίας. Ο χορηγός μπορεί να επικοινωνήσει με το ταχυδρομείο στο Χορηγός, 185 Madison Ave, 7th Fl., Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι [email protected];

Foreo Luna 2 for men 1 year UPDATE //\\ Does it work? Is it worth it? (Ιούνιος 2021).