Μια πρόσφατη μελέτη παρακολούθησε περισσότερους από 2.500 ανθρώπους από τα εφηβικά τους χρόνια μέχρι τη δεκαετία του '60. Οι ερευνητές ρώτησαν τα ερωτήματά τους σχετικά με την προσωπικότητα σε ηλικία 16 και 26 ετών, και έπειτα τα έλεγαν στο τέλος της δίκης. Οι άνθρωποι που ήταν πιο εξωστρεφείς στη νεολαία τους ήταν πιο ικανοποιημένοι με τη ζωή τους δεκαετίες κάτω από τη γραμμή.

MEΛISSES - Είμαι Αλλού (Official Music Video HD) (Αύγουστος 2021).